Στο 8o επεισόδιο GeoPodcast του Geopolitical Cyprus, ο Ζήνωνας Τζιάρρας αναλύει συνοπτικά το γεωπολιτικό υπόβαθρο των ρωσικών αντιδράσεων για τον αμερικανικό ρόλο στην Κύπρο.