Site icon Geopolitical Cyprus

Νέο Βιβλίο: Διεθνής Πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο

Advertisements

Κυκλοφόρησε αρχές Δεκεμβρίου 2020 η καινούργια μονογραφία του συνι-ιδρυτή του Geopolitical Cyprus, Ζήνωνα Τζιάρρα, με τίτλο Διεθνής Πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο: Τουρκία, Κύπρος και Δίκτυα Συνεργασίας σε μια “Νεα” Υπο-περιφέρεια. Το βιβλίο εκδόθηκε από τις Εκδόσεις Παπαζήση στη σειρα Διεθνής Πολιτική Οικονομία του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ).

Tο Διεθνής Πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο θα χρησιμοποιηθεί και ως πανεπιστημιακό εγχειρίδιο.

Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου

Παρά το γεγονός ότι η διεθνής πολιτική της Ανατολικής Μεσογείου μας απασχολεί σε επίπεδο πολιτικής και ειδησεογραφίας καθημερινά, η συστηματική έρευνα και μελέτη γύρω από αυτήν είναι πολύ περιορισμένη, ακόμα και στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία. Οι αναλύσεις για την Τουρκία, την ενεργειακή ασφάλεια, τις διακρατικές και πολυμερείς συνεργασίες στην περιοχή, τα ελληνοτουρκικά, το Κυπριακό, τη Λιβύη και πολλά άλλα παρεμφερή ζητήματα παρασύρονται πολύ συχνά από τον όγκο και τη ροή της καθημερινής πληροφόρησης και ειδησεογραφίας.

Στην απουσία ενός καλά θεμελιωμένου γνωσιολογικού πλαισίου, το αποτέλεσμα είναι να χάνουμε τη δυνατότητα ανάγνωσης της μεγάλης εικόνας και ερμηνείας των εξελίξεων, τόσο σε επίπεδο θεσμών όσο και σε επίπεδο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και κοινωνίας. Το ανά χείρας σύγγραμμα επιδιώκει να εξετάσει κάποιες από τις βασικές δυναμικές που συνδιαμορφώνουν τη σύγχρονη διεθνή πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε αυτό το πλαίσιο εμπίπτουν οι γεωπολιτικές τάσεις και μεταβολές στο διεθνές και περιφερειακό σύστημα, το μεγάλο κεφάλαιο της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, και τα περιφερειακά δίκτυα συνεργασίας με επίκεντρο την κυπριακή εξωτερική πολιτική και τις αντιλήψεις περί ασφάλειας στην περιοχή. Πέρα από την παράθεση στοιχείων και την ανάλυση, σκοπό αποτελεί και η αναγνώριση κάποιων μοτίβων ανταγωνισμού και συνεργασίας που αναφύονται στην περιφέρεια, αλλά και η ανάδειξη της σημασίας της Ανατολικής Μεσογείου ως «νέας» γεωπολιτικής υπο-περιφέρειας.

Πίνακας Περιεχομένων

Πρόλογος
Ευχαριστίες

ΜΕΡΟΣ Ι – Η ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΝΕΕΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΥΠΟ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΣΜΟΥΗ
Περιφερειοποίηση και η Σημασία των Περιφερειών
Το Περιφερειακό ΕπίπεδοΠεριφερισμός
Η Ανατολική Μεσόγειος – Ένας Διακριτός Γεωπολιτικός Χώρος
Συμπεράσματα

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
Η άνοδος του ΑΚΡ: Η Πορεία προς τη Μετα-Κεμαλική Τουρκία
«Επιστροφή στο Μέλλον»;
Η Δημοκρατία ως Όχημα προς τον Δεσποτισμό
Συμπεράσματα – Από την Εσωτερική στην Εξωτερική Πολιτική

4. ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η Συνθήκη και το Σύνδρομο των Σεβρών
Από το «Εθνικό Συμβόλαιο» στο Σύνδρομο της Λωζάνης
Το Σύνδρομο της Λωζάνης στην Τουρκική Εξωτερική Πολιτική
Ο Αναθεωρητισμός του Συνδρόμου της Λωζάνης Σήμερα
Συμπεράσματα

5. ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ «ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ»
Ιστορικό και Γεωπολιτικό Υπόβαθρο: Οι Δυόμιση Πόλεμοι και το Σύνδρομο της Λωζάνης
Οι Στόχοι της «Γαλάζιας Πατρίδας» και η Τουρκική Στρατιωτική Ισχύς
Ιδεολογικές Πτυχές: Νταβούτογλου, Γκιουρντενίζ, Γιαϊτζί
Το Μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης
Για τη Στάση της Ελλάδας στη Λιβυκή Κρίση
Συμπεράσματα

6. H ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΗΣ
Κύπρος, Ανατολική Μεσόγειος και Τουρκική ΣτρατηγικήΣυμπεράσματα

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΚΥΠΡΟΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

7. ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η Ευρύτερη Έννοια της Ασφάλειας και η Σημασία των Αντιλήψεων
Διερευνώντας την Ασφάλεια και τις Αντιλήψεις Ασφάλειας στην Κύπρο
Αντιλήψεις και Ανησυχίες Ασφάλειας στην Ελληνοκυπριακή Κοινότητα
Το Θεσμικό Επίπεδο
Το Μη Θεσμικό Επίπεδο
Συγκρίσεις και Συμπεράσματα
Άλλες Αντιλήψεις Ασφάλειας για την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο: Αίγυπτος και Ισραήλ
Συμπεράσματα

8. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Μια Νεοκλασική-Ρεαλιστική Προσέγγιση
Συστημικό Επίπεδο: Μια νέα Παγκόσμια Τάξη και η Ανατολική Μεσόγειος
Κρατικό Επίπεδο: Μεταβολή στον Διεθνή Προσανατολισμό
Εξαρτημένη Μεταβλητή: Η Περίοδος της Ενεργητικής Πολιτικής
Συμπεράσματα

9. ΠΕΡΙΦΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ
Τριμερείς και Πεδία Περιφερειακής Συνεργασίας
Η Ιδέα για ένα Συμβούλιο Συνεργασίας Ανατολικής Μεσογείου
Φόρουμ για το Φυσικό Αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο και Αγωγός EastMed
Τουρκική Αντίδραση, Εξισορρόπηση και Περιφερισμός
Προκλήσεις και Προϋποθέσεις για τον Περιφερισμό
Συμπεράσματα

10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: TO ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Ένα «Νέο» Παγκόσμιο Περιβάλλον
Από το Διεθνές στο Περιφερειακό: Η Πανδημία και η Ανατολική Μεσόγειος
Μεταξύ Ειρήνευσης και Σύγκρουσης
Συμπεράσματα

Geopolitical Cyprus

Exit mobile version