Τουρκική εξωτερική πολιτική και το βιβλιο “8+2 Μύθοι”

Ο Ζήνωνας Τζιάρρας σχολιάζει την τουρκική εξωτερική πολιτική με αφορμή την έκδοση του βιβλίου “8+2 Μύθοι για την Τουρκική Εξωτερική Πολιτική“, στο Ράδιο του Πολίτη 107,6 και την δημοσιογράφο Κατερίνα Ηλιάδη.