Γεωπολιτικός αναθεωρητισμός και Ουκρανικό

Στις Διεθνείς Σχέσεις και στην Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής, η έννοια του αναθεωρητισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επεξηγήσει τη διεθνή συμπεριφορά ενός κράτους (αυτό που ονομάζουμε στα Αγγλικά, state behaviour). Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η σύγχρονη έννοια του αναθεωρητισμού έχει τις ρίζες της στην έννοια του Ιμπεριαλισμού της εποχής των αυτοκρατοριών – από … Continue reading Γεωπολιτικός αναθεωρητισμός και Ουκρανικό